ในดินแดนที่มีการก่อตั้งรัฐอยู่แล้ว หากมีคนยึดครองพื้นที่ส่วนหนึ่ง ตั้งตนเป็น #ผู้ปกครอง เรียกเก็บค่าคุ้มครอง ค่าอยู่อาศัย เราเรียกเขาว่า เจ้าพ่อ มาเฟีย แต่หากยังไม่มีรัฐ เราเรียกหัวหน้า เจ้าเมือง และหากดินแดนขยายใหญ่ขึ้น เรียกเจ้าแคว้น ใหญ่ขึ้นอีก เรียกกษัตริย์ #mindsTH

thumb_up6thumb_downchat_bubble