( theo Van Lam )

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O’Brien thông báo rằng, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ (USCG) sẽ triển khai tàu phản ứng nhanh mới của họ ở khu vực Tây Thái Bình Dương, để đối đầu với các đội tàu đánh cá chiến lang của Trung Quốc. Hiện Mỹ đang tìm cách đảm bảo quyền tự do hàng hải bằng cách ngăn chặn các đội tàu đánh cá hung hăng hiếu chiến của Trung Quốc. DKN

thumb_up7thumb_downchat_bubble3

More from Gaichongcongsan

More from Gaichongcongsan