play_circle_outline

( theo Andrea Huynh )

Tổng thống Trump: "Tôi KHÔNG chỉ chống lại Joe Biden — tôi đang chống lại giới truyền thông cánh tả, những gã khổng lồ Công nghệ lớn và Đầm lầy Washington khốn khổ. Họ không có gì ngoài việc coi thường bạn và các giá trị của bạn — hãy thoát ra và VOTE to #MAGA! ( Vote for Donald Trump to "Make American Great Again")

thumb_up7thumb_downchat_bubble