คนมีอายุถูกสอนให้เชื่อ หนุ่มสาวถูกสอนให้หาเหตุผล #mindsth #thailand
thumb_up10thumb_downchat_bubble