Em hỏi tôi… Tác giả: Nguyên Thạch Em hỏi tôi, thế gian ai ác nhất? Chẳng ngại ngần là cộng sản chớ ai Em lại hỏi tại sao là ác nhất? Bởi chúng chuyên toàn trị độc tài. Em hỏi tôi, lớp người nào ngu nhất? Tôi trả lời là cộng sản chớ ai Em thắc mắc…ngu sao thống trị lâu dài? Bởi độc đảng không cho ai góp ý. Em hỏi tôi, chế độ nào nhiều đĩ? Trả lời ngay, chẳng suy nghĩ gì lâu Khi dân tộc là phận kiếp chư hầu Phải làm đĩ chớ tiền đâu mà sống. Em hỏi tôi, tại sao đảng coi dân là phản động? Tôi trả lời bởi dân sống lầm than Trong khi tham nhũng thì lắm bạc nhiều vàng Dân vùng dậy, đảng sợ bất an nên nhốt. Em hỏi tôi, sao nhà nước lắm nhiều khỉ đột? Quỳ gối cong lưng như một tên hề? Tôi trả lời vì họ quá u mê Thống nhất cả nước để qui về dâng bán. Em hỏi tôi, ai chủ trương thuộc Hán? Trả lời ngay, thì đảng chớ còn ai Em hỏi tôi, ai lắm mộng canh dài? Chín mươi triệu phải oằn vai khổ nhọc… Em hỏi tôi, ai là đám người mất gốc? Trả lời ngay, đám tứ trụ triều đình Họ sẵn tâm làm Thái thú, bất kể nhục vinh Em cúi mặt…sao dân mình quá khổ!. Em thắc mắc, thế sao chúng vẫn còn lố nhố? Mà sao dân không đạp đổ chúng đi? Và tại sao chúng vẫn ù lì? Làm mạt đất nước thì có chi vinh dự? Em ta thán, đảng này quá dữ! Bởi đốn hèn.., nên úy tử tham sinh… Giã biệt em thương, tôi phải đi để nối bước đăng trình Hẹn em nhé, mai thanh bình tôi trở lại. Nguyên Thạch

thumb_up8thumb_downchat_bubble