นิยามสลิ่ม = รักแบบคลั่ง รักไม่ลืมหูลืมตา รักยิ่งกว่าบิดรมารดา ยอมอยู่ต่ำกว่าหมาวชิราลงกรณ์ 🤭🤭🤭
thumb_up17thumb_downchat_bubble