นี่ยังไมองไม่เห็นประโยชน์ของการลดวันกักตัว ทำเพื่อ?? โรคมันมีระยะเวลาฟักตัวสั้นลงหรือไงอีหนู #รัฐบาลส้นตีน

thumb_up19thumb_downchat_bubble