Nếu nghiêm minh thì anh Phúc không còn tư cách gì để làm thủ tướng nữa, chính anh em, họ hàng nhà ông đã núp cái bóng quyền lực của ông để tàn phá rừng miền Trung, từ làm thuỷ điện, khai thác khoáng sản, săn bắt và đánh bẫy thú rừng đến khai thác chế biến lâm sản, chặt cây, xẻ gỗ. Vì ông quá giỏi mua chuộc đám báo chí và bọn truyền thông mạng cộng với thủ đoạn trấp áp truyền thông, nên không có nhiều bài viết vạch trần về tội ác của gia đình ông với thiên nhiên, hậu quả là dân nghèo chịu. Ví dụ ông Phúc là Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng trong trường hợp này ? Chắc chắn truyền thông mạng xã hội đã được bọn Huy San, Lưu Trọng Văn, Hoàng Hải Vân... đẩy cao thành làn sóng nhân dân căm phẫn tột độ rồi.

thumb_up7thumb_downchat_bubble4