ไม่ได้ด้วยเล่ห์ ก็ต้องเอาด้วยมนต์ " ขอให้พระแม่เบิกทาง เผด็จการจงพินาศ ประชาชนจงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน" คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี ข้อควรจำ : ก่อนการสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี จะต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ – โอม เจ มาตา กี – โอม ชยะ มาตา กี – โอม ไชย มาตา กี – โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา – โอม ไจ มาตา ปารวตี – โอม มหาอุมาเทวี นมัส – โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา – โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา – โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา – โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

thumb_up10thumb_downchat_bubble