ใครจะไปสีลมวันนี้ แวะไปไหว้ขอพรพระแม่เอาฤกษ์เอาชัยกันนะ แรงอธิษฐานของคนเป็นหมื่นเป็นพัน ย่อมทรงอนุภาพ เทพท่านจะได้ยิน #สายมู #แม่ ❤𝕄𝕠𝕦𝕚❤️ (@moui) Tweeted: วัดแขก มีชื่อเต็มเรียก วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นโบสถ์พราหมณ์ ภาษาทมิฬ เขียนว่า அருள்மிகு ஶ்ரீ மஹாமாரி அம்மன் கோவில் ถึงจะเป็นคนโซนนี้มาตั้งแต่เกิด บอกได้เลย ไม่เคยเข้าวัดแขก เคยแต่ผ่าน 555555 (https://twitter.com/moui/status/1321728868156203008?s=20)
thumb_up5thumb_downchat_bubble