#สาธารณะรัฐไทย ทรราชแปลว่าราชาเลว ราชาชั่ว ราชาเหี้ย ใช้คำให้ถูกต้องหน่อย มึงกำลังด่าพระราชามึงอยู่ ไอ่ง่าว

thumb_up17thumb_downchat_bubble