#สาธารณะรัฐไทย อเมกาถูกจีนกล่าวหาว่าสนับสนุนม็อบเด็กๆโดยจัดหา ร่ม ผ้ากันฝน หมวก หน้ากาก ให้เด็กๆ ถ้าอเมกาสนับสนุนจริง อยากขอ HK-416 MZ-4 5.56 7.62 .50 .301 ค.60 จรวดต่อสู้รถถัง จรวดต่อสู้อากาศยาน เคลโม ระเบิดมือ มาดีกว่า ล้มรัฐบาลโปรจีนกันเห็นผลกว่า
thumb_up7thumb_downchat_bubble