ที่มาของศาลรัฐธรรมนูญไทย

นับตั้งแต่การเลือกตั้งใน ปี 2562 เป็นต้นมา บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญถูกตั้งคำถามมากขึ้นจากคำวินิจฉัยของศาล เพราะหลายครั้งพบว่า คำวินิจฉัยของศาลล้วนแล้วแต่เป็นผลดีต่อฝ่ายรัฐบาล จนไม่สามารถที่จะเลี่ยงคิดถึงที่มาของศาลรัฐธรรมนูญได้ ดูผลงานศาล รธน. ได้ที่ https://ilaw.or.th/node/5476 Cr.iLawClub #ThaiPolitics #Thailand #Mindsth #ที่มาศาลรัฐธรรมนูญ

thumb_up27thumb_downchat_bubble