#สาธารณะรัฐไทย จีนเริ่มสร้างกำแพงชายแดนเวียดนาม ไม่ได้กันคนเวียดนามเข้าประเทศแต่กันคนจีนหนีออกนอกประเทศไปอยู่เวียดนาม
thumb_up5thumb_downchat_bubble