ฝั่งรัฐบาลคงติดไปแล้วโดยไม่รู้ตัว สมองถูกไวรัสกินหมดแล้ว

#thailand #covid19

thumb_up7thumb_downchat_bubble1