มันเป็นยุคที่มหัศจรรย์นะ ใครจะคิดว่าเมืองไทยจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ นับตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยา ข้ามมารัตนโกสินทร์เก่าและใหม่ เสรีชนไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้เลย วัฒนธรรมของความเป็นไพร่บ่าวมันเกาะอยู่ตัวปวงชนมาจนแยกไม่ออก ฝั่งอนุรักษ์นิยมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีคนต่อต้านพวกเขา พลังแห่งอำนาจนิยมไม่มีวันสลายไปได้ การทำอะไรตามใจตัวเองเป็นเรื่องที่นักปกครองชื่นชอบอยู่แล้วพวกเขาจดจำและผลิตความโหดร้ายผ่านรุ่นสู่รุ่น แต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีและความรู้จากอุ้งมือ เด็กๆทำให้เรามั่นใจได้แล้วว่าเวลาอยู่ข้างเราจริงๆ ไม่ใช่แค่ประโยคปลอบใจอย่างที่เคยผ่านมา
thumb_up32thumb_downchat_bubble

More from Heart-Shaped Box

กลัวไม่มีแดกจ้า

รู้ว่าหนทางที่จะเดิน มันจะพาไปลงเหว เลยต้องหันกลับ

15 views · Oct 29th, 2020
ล่มทั้ง SEA + อินเดีย ญี่ปุ่นใช้ได้
18 views · Oct 28th, 2020

More from Heart-Shaped Box

กลัวไม่มีแดกจ้า

รู้ว่าหนทางที่จะเดิน มันจะพาไปลงเหว เลยต้องหันกลับ

15 views · Oct 29th, 2020
ล่มทั้ง SEA + อินเดีย ญี่ปุ่นใช้ได้
18 views · Oct 28th, 2020