แหม... เป็นพระคุณมากๆที่ไม่ออกมายจับเลยเพราะเห็นว่าสอบ ถุยยยยยยยย หมายเรียกไม่ต้องใช้แล้วเน๊อะประเทศนี้ นศ.นิติเป็นท้อแล้วกูอ่านกฎหมายเป็นเล่มๆเพื่อ! #mindsth #thailand

thumb_up13thumb_downchat_bubble