#เสื้อเหลืองเปลี่ยนสันดาน ใส่แล้วค่าพลังถ่อย HP +20% พลังความกร้าวร้าว +99% พลังการโจมตี +30% พลังการด่า +99% การแยกแยะผิดถูกชั่วดี - 99% ความเป็นคน -99.99% หมายเหตุ : คนรักสถาบันที่ไม่ใช้สลิ่มจะไม่มีผล จะมีผลกับสลิ่มเมื่ออยู่รวมกันเป็นฝูง😈 CR :silencerloud13 #mindsth

thumb_up12thumb_downchat_bubble