คุณพ่อฝากข้อความจากเรือนจำมาให้โพสต์ค่ะ . ราตรีกาลของวันวานสงัดนิ่ง คือความจริงหัวใจฉันปวดร้าว เสรีภาพทุกระทม ขมขื่นคาว ดาว วับวาว ดับวูบลง วังเวงใจ . อรุญรุ่ง อร่ามแรง แสงเรืองรอง ประกาศก้อง ปฏิวัติสู่วันใหม่ รวมพลัง ถั่งโถมโหมแรงไฟ สู้ต่อไปถึงเส้นชัยประชาชน สมยศ พฤกษาเกษมสุข 28 ตุลาคม 2563 #thailand #mindsth

thumb_up13thumb_downchat_bubble