บางทีก็สงสัยนะคะ มากดโหวตโพสเก่า 4-5 เดือนนี่ โพสเดียว แปลก ๆ นะคะช่วงนี้มาบ่อย ๆ เลย หรือเขาจะหลงรักแมวเราก็เป็นได้ 😹😹
thumb_up7thumb_downchat_bubble8