เปิดหน้าเล่นเต็มตัว เต็มที่ ไม่ต้องเป็นอีแอบอีกต่อไป ระดมไพร่พลติ่งแฟนคลับในด้อมเพื่อ support ตัวเองสุดชีวิต The monarchy is struggling for survival. #MindsTH #Thailand

thumb_up13thumb_downchat_bubble