เปิดหน้าเล่นเต็มตัว เต็มที่ ไม่ต้องเป็นอีแอบอีกต่อไป ระดมไพร่พลติ่งแฟนคลับในด้อมเพื่อ support ตัวเองสุดชีวิต The monarchy is struggling for survival. #MindsTH #Thailand

thumb_up13thumb_downchat_bubble

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

Cr. SSJ Twitter 😅😅 พระองค์ท่านจะทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยไปอีกพักนึงเลยแหละ เพราะตอนนี้ทางเรา (เยอรมนี) กำลังตรวจสอบอยู่อย่างจริงๆจังๆ การที่คนจำนวนมหาศาลไปถึงที่หน้าสถานฑูต ทำให้พระองค์ท่านต้องตกอยู่ในภาวะลำบากแล้วจริงๆ และเริ่มจะส่งผลกระทบแล้ว. #MindsTH #Thailand #ThaiKönig

85 views · Oct 28th, 2020

17:08 น. 10 องศา เริ่มมืดแล้ว เข้าหน้าหนาวแล้วมืดเร็ว. #MindsTH #Thailand #theNetherlands

84 views · Oct 28th, 2020

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

Cr. SSJ Twitter 😅😅 พระองค์ท่านจะทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยไปอีกพักนึงเลยแหละ เพราะตอนนี้ทางเรา (เยอรมนี) กำลังตรวจสอบอยู่อย่างจริงๆจังๆ การที่คนจำนวนมหาศาลไปถึงที่หน้าสถานฑูต ทำให้พระองค์ท่านต้องตกอยู่ในภาวะลำบากแล้วจริงๆ และเริ่มจะส่งผลกระทบแล้ว. #MindsTH #Thailand #ThaiKönig

85 views · Oct 28th, 2020

17:08 น. 10 องศา เริ่มมืดแล้ว เข้าหน้าหนาวแล้วมืดเร็ว. #MindsTH #Thailand #theNetherlands

84 views · Oct 28th, 2020