©️ 1️⃣0️⃣1️⃣1️⃣0️⃣1️⃣0️⃣1️⃣ รหัสลับของหมู่บ้าน MindsTH อย่าเอามาแชทบอกกันบนหน้าฟีดเด็ดขาด 😆 จำไว้เสมอว่า รหัสลับ ไม่ใช่ “ของลับ” ของลับ ต่อให้คุณเห็น 1,000 ครั้ง มันก็ยังคงสถานะเป็น “ของลับ” เสมอ แต่รหัสลับ รั่วเพียงครั้งเดียว มันจะไม่ใช่รหัสลับอีกต่อไป. #MindsTH #Thailand
thumb_up16thumb_downchat_bubble