แกนนำนักศึกษาที่โดนจับไปแล้วยังไม่ถูกปล่อยตัวทำให้มีผลต่อการศึกษามากๆเลย เพนกวิ้นคะแนนสูงมากมีเกณฑ์ได้เกียรตินิยม แต่ถ้าเค้าไม่ได้ออกมาก็.... ;^; อาจารย์หลายคนก็ให้ความร่วมมือเรื่องการเก็บคะแนน แล้วก็ทำหนังสือให้เรือนจำอำนวยความสะดวกในเรื่องการเรียน ;^;
thumb_up5thumb_downchat_bubble