ป่วยแบบไม่มีอะไรกั้น ทำไมยิ่งใกล้สอบยิ่งป่วย เป็นไรของเมิ๊งงงงงงงง
thumb_up5thumb_downchat_bubble2