"หากท่านรู้สึกโกรธจนตัวสั่นต่อความ อยุติธรรมใด ๆ ท่านคือสหายของข้าพเจ้า" ---- เช กูวารา กูคนนึงล่ะ โคตรโกรธ!!!😤😤😤😤 #mindsth

thumb_up25thumb_downchat_bubble