play_circle_outline

( theo Sam Hoang Lưu )

Tổng thống gần dân, 3 cậu thanh niên có vẻ bất ngờ và hớn hở khi được Trump mời lên nhảy cùng

thumb_up5thumb_downchat_bubble