Adam Schiff đã nói dối để bảo vệ Joe Biden. Sau đó BOBULUNSKI , người tố giác này đã tiến tới để vạch trần sự che đậy. Bây giờ Biden - và Schiff - nợ nước Mỹ sự thật. https://www.facebook.com/368557930146199/posts/1334949663507016/?vh=e
thumb_up11thumb_downchat_bubble