Một Ủy ban Thượng viện hiện đã XÁC NHẬN thành công tất cả các tài liệu Bobulinski được xem xét cho đến nay phơi bày sự tham nhũng của gia đình Biden Chúng tôi hiện có... ✅ Email ✅ Nội dung ✅ Nhân chứng tận mắt ✅ Xác minh Thượng viện Vì vậy, lý do mới của giới truyền thông là gì để không đưa tin⁉️ https://dailycaller.com/2020/10/28/senate-committee-successfully-verifies-bobulinski-materials-to-date/
thumb_up5thumb_down1chat_bubble