"ถ้าไม่ยึดอำนาจปี 2557 จะเกิดอะไรขึ้น" ประยุทธ์ชอบถามประชาชน จะบอกว่าประชาชนรู้แล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปี 2557 มีการวางแผนมา
thumb_up11thumb_downchat_bubble1