"เรายืนยันถึงเจตนาที่ดีในการสร้างพรรคการเมือง พรรคที่ทุกคนเป็นเจ้าของ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความไม่เป็นธรรมที่เราได้รับ อย่างไรก็ตาม ผมต้องขอบคุณประชาชนที่ยืนหยัดเป็นพลังให้เราเดินต่อไป สู้ต่อไป ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจ จับมือ หยิบยื่นความปรารถนาดีให้ นี่คือสิ่งที่ทำให้เราถอยไม่ได้ เพราะยังมีคนรอคอยเราอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นหยุดยั้งเราไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงเศษหินในรองเท้า ทำให้เสียสมาธิ เสียเวลา แต่เรายังเดินหน้าต่อไป ถึงแม้ว่าอิสรภาพของเราอาจจะมีเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีคนที่กล้าหาญกว่าพวกเรา ไม่ว่าจะเป็น ทนายอานนท์ นำภา - รุ้ง ปนัสยา รวมถึงคนอื่นๆ คนเหล่านี้ยังยืนหยัด ซึ่งถ้าเรายอมแพ้ตอนนี้ เราจะตอบคนเหล่านี้ว่าอย่างไร เราจะตอบคนที่อายุน้อยกว่าเรา คนที่มีต้นทุนทางสังคมต่ำกว่าเราได้อย่างไร ดังนั้นเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างหนักแน่น คดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่ยอมให้ลดทอนข้อเรียกร้อง ในการยืนหยัดสร้างประชาธิปไตย สร้างประเทศไทยที่คนทุกคนเท่าเทียมกัน" ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

thumb_up34thumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

คดีหุ้นสื่อ ฯ 28 ตุลาคม 2563 ภูเบศว์ เห็นหลอด(อนาคตใหม่): ตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้ง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ(อนาคตใหม่): ถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ->ผิด->ไล่ออกจาก ส.ส. 32 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล: ไม่ถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว->ไม่ผิด->ไม่ถูกไล่ออกจากการเป็น ส.ส.

124 views · Oct 28th, 2020

CIA (รถขายลูกชิ้น) ของแฟลชม็อบอุ๊ แวนโก๊ะ สั่งของมาเหลือบานตะไท

70 views · Oct 28th, 2020

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

คดีหุ้นสื่อ ฯ 28 ตุลาคม 2563 ภูเบศว์ เห็นหลอด(อนาคตใหม่): ตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้ง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ(อนาคตใหม่): ถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ->ผิด->ไล่ออกจาก ส.ส. 32 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล: ไม่ถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว->ไม่ผิด->ไม่ถูกไล่ออกจากการเป็น ส.ส.

124 views · Oct 28th, 2020

CIA (รถขายลูกชิ้น) ของแฟลชม็อบอุ๊ แวนโก๊ะ สั่งของมาเหลือบานตะไท

70 views · Oct 28th, 2020