จาก 6 ตุลา 19 ถึง 6 ตุลา 63 "ความเงียบ ความทรงจำ ความจริง" . ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ. ชวนมาฟังงานเสวนา เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ Moment of Silence : The Unforgetting of october 6, 1976, Massacre in Bangkok . เสวนาโดย - ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ (รัฐศาสตร์ มธ.) - รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ (รัฐศาสตร์ จุฬาฯ) - ก้อง ฤทธิ์ดี (นักเขียน – วิจารณ์ภาพยนตร์) - ศ.ธงชัย วินิจจะกูล (วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา) ผ่านระบบ Zoom . ชวนเสวนาโดย - ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (รัฐศาสตร์ มธ.) . ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ห้อง ร. 103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ . ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน #สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องจัดเสวนา 😷 . 🔴สามารถรับชม Live ได้ทางเพจ Direk Jayanama Research Center cr Direk Jayanama Research Center https://www.facebook.com/DJC.Center/posts/3651386834912554 #mindsth #thailand #whatshappeninginthailand

thumb_up5thumb_downchat_bubble