หากจะเลือกเดินทางไปเที่ยวสักแห่ง ก็อยากจะไปเที่ยวในสถานที่ ที่คุณไม่เคยไปกับใครมาก่อน ... Somewhere in (right) Time. ❤
thumb_up25thumb_downchat_bubble13