ถ้าประยุทธ์ถูกดำเนินคดีกรุณาคืนเงินเดือนทั้งหมดตั้งแต่มี คสช. และตำแหน่งซ้ำซ้อนคืนมาด้วย ถือว่าเป็นบรรทัดฐานเดียวกับ ส.ส.กอล์ฟ
thumb_up16thumb_downchat_bubble