ถาม ชาว minds ทวิตล่มสาเหตุจากอะไรนะ รัฐบาลหรอ? 10 หรือเปล่า? หรือ twitter เอง? เพราะมันล่มแค่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 🤔 #mindsth #thailand
thumb_up13thumb_downchat_bubble1