กลับมา​เหมือนเป็นเด็กบ้านนอกมากงงไปหมด
thumb_up30thumb_downchat_bubble10