เห็นคำว่าจ้วบจ้าบ ยังกะเสียงจุ๊บแกงหอยขม 😂
thumb_up6thumb_downchat_bubble