นิติศาสตร์ที่ ร่ำเรียนมา........ มองหน้าหมาตอนนี้ ยังรู้สึกว่ามันกำลังหัวเราะเยาะกูอยู่...
thumb_up18thumb_downchat_bubble