ตั้งแต่เจอคำว่าจ้วบจ้าบ กูก็อ่านจาบจ้วงไม่เหมือนเดิมอีกเลย
thumb_up56thumb_downchat_bubble