ทำไมหัวม๊อบข้าวโพดที่ยื่นหนังสือที่สถานทูตเยอรมันไม่โดนหมายจับ
thumb_up9thumb_downchat_bubble2