หรือส่งหมามากัดเพื่อไม่ให้กูไปม็อบว่ะ พรุ่งนี้อยากไปมาก ศาลาแดง วัดแขก แต่จะกระเพกไปก็ไม่ไหวว่ะ
thumb_up9thumb_downchat_bubble