จะเอาแหละดูออก หมายเรียกอยู่ไหน แล้วนิติศาสตร์ที่เรียนมาคือร่อนทิ้ง 🙄

thumb_up16thumb_downchat_bubble2