ประชาชนชิลีแสดงความยินดีหลังประชามติร้อยละ 78 ลงคะแนนเห็นชอบร่างรธน.ใหม่แทนฉบับเผด็จการตั้งแต่สมัย ออกุสโต ปิโนเชต์ อนึ่งประชามตินี้เกิดชึ้นหลังมีการประท้วงต่อเนื่องอย่างหนักตั้งแต่ปีที่แล้ว นอกจากนี้ผู้ลงคะแนนยังเห็นชอบคณะกรรมการผู้ร่างรธน.ฉบับใหม่จะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วย สถานีต่อไปต้องเป็นประเทศไทย. #Thailand #Mindsth #เผด็จการจงพินาศ #ศักดินาจงพินาศ #ประชาราษฎ์จงเจริญ
thumb_up10thumb_downchat_bubble