ซ้อมไว้

คณะจุฬาฯชวนคิดโค้ดเชียร์และเพลงสันทนาการเพื่อประชาธิปไตย และนี่คือโค้ดที่เราเอาไปทดลองในการชุมนุมที่ผ่านมาซึ่งได้การต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาช่วยกันแปลงโค้ดและเพลงในปัจจุบันเพื่อการเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตย . ถึงเวลาแล้วที่เพลงเชียร์จะได้รับใช้ประชาธิปไตย ไม่ใช่อำนาจนิยมหรือระบบโซตัสใด #Thailand #Mindsth

thumb_up20thumb_downchat_bubble