ตอนที่คุงจอมขวัญซัดเรื่อง สว. แทนน้องแล้วน้องยิ้มคือบับ... เก่งมาก แปะ แปะ แปะ กล้ามาก แปะ แปะ แปะ ขอบใจ 1212312121 🤣
thumb_up7thumb_downchat_bubble