หน้าหนาวต้องยกให้ภาคเหนือ แต่ถ้าน่าฮักปะล้ำปะเหลือต้องยกให้เรา 😂
thumb_up14thumb_downchat_bubble