วันนี้เพลียมาก พาแม่มาโรงพยาบาลเอกชนเพื่อตรวจมะเร็งให้รู้ ๆ กันไป แต่ไป ๆ มาคิดว่าเผลอ ๆ แม่อาจจะเป็นไข้เลือดออก.....
thumb_up12thumb_downchat_bubble

More from Moony 🌜💋 whaddup baby 💅💋💋💋

@heil_hidra เดี๋ยวพี่ เดี๋ยว ๆ ตู้ที่ใส่ประวัติตาเก้าไว้แตก พี่คิดว่าคือไรอ่ะ อาเพศป่ะ 5555555
38 views · Oct 27th, 2020

More from Moony 🌜💋 whaddup baby 💅💋💋💋

@heil_hidra เดี๋ยวพี่ เดี๋ยว ๆ ตู้ที่ใส่ประวัติตาเก้าไว้แตก พี่คิดว่าคือไรอ่ะ อาเพศป่ะ 5555555
38 views · Oct 27th, 2020