Bằng chứng tuyệt mật vạch trần tội ác diệt chủng của ĐCSTQ Gần đây, tờ Epoch Times đã thu được các tài liệu tuyệt mật của ĐCSTQ từ 20 năm trước, chứng minh rằng ĐCSTQ đã lạm dụng luật pháp và thao túng hệ thống Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để thực hiện hành vi tiêu diệt hàng loạt các học viên Pháp Luân Công. “Tội ác tiêu diệt hàng loạt” của ĐCSTQ sẽ phải đối mặt với phán quyết cuối cùng. Luật hình sự quốc tế quy định rằng “tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người là những tội ác nghiêm trọng nhất mà toàn thể cộng đồng quốc tế quan tâm”. https://www.youtube.com/watch?v=ITOPJNem6G4
thumb_up5thumb_downchat_bubble