เอา ส.ส.บัญชีรายชื่ออกไม่พอ ไม่ให้เลื่อนรายชื่อถัดไปขึ้นมาทำงานด้วย อย่างเหี้ย
thumb_up19thumb_downchat_bubble