ศาลก็เอียง สภาก็เอื้อ พวกมึงเหลือทางสู้อะไรให้พวกกูบ้าง
thumb_up42thumb_downchat_bubble