เห็นด้วยกับป้าแขก “งานนี้ปารีณาชนะ สลิ่มได้คลิปไปแปะกรุ๊ปไลน์ต่อ” ...... ปารีณาเก๋าเกม เขาสื่อสารกับคนฝั่งของเขา ไม่ได้สนใจเรื่องการดีเบตใดๆ สลิ่มฟังแล้วชื่นใจ จบ การจับคนมาชนกันแบบนี้ ควรให้คำถามที่เป็นประเด็นถกเถียง ไปทีละคำถาม แล้วให้สลับกันตอบในคำถามเดียวกัน เรียงลงไปทีละคำถาม เพราะถ้าปล่อยไหลแบบนี้ ปารีณาใช้วิธีพูดไปเรื่อยๆ แต่พูดไม่หยุด เลือกคีย์เวิร์ด ประโยคสำเร็จรูปที่สลิ่มเองพูดกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ในแง่ของการฟังสลิ่ม สลิ่มจะรู้สึกว่านี่คือความจริง (จากการที่มันถูกพูดซ้ำๆ ต่างกรรมต่างวาระ) เอาแบบไม่เข้าข้างตัวเอง งานนี้ปารีณาชนะ สลิ่มได้คลิปไปแปะในกรุปไลน์ต่อ -คำ ผกา
thumb_up27thumb_downchat_bubble1